Inschrijving Opleiding voor Verenigingsontwikkeling gestart

Brug8 start in oktober met de vierde editie van de ‘Opleiding voor Verenigingsontwikkeling’. De zevendaagse opleiding richt zich op de professionalisering van verenigingsadviseurs en –ondersteuners, kaderconsulenten en andere professionals die sportverenigingen versterken.

“Er komt tegenwoordig heel veel op de verenigingsondersteuners af”, legt Daniel Klijn van Brug8 uit. “Het zijn niet alleen verenigingen die vragen stellen, maar ook gemeenten of partners. Sport als middel is een breder geaccepteerd begrip, maar het betekent voor professionals wel dat ze constante scholing nodig hebben om al die partijen te kunnen begeleiden. Daarom hebben wij deze opleiding twee jaar geleden opgezet.”

In de Opleiding voor Verenigingsontwikkeling leren professionals de vaardigheden die horen bij de rol van ondersteuner. De opleiding sluit nauw aan op de praktijk van de professional. Het specifieke van de sportvereniging komt uitgebreid aan bod in de context van het besturen van een club, externe omgeving van de club, strategisch management en marketing. Daarnaast maakt de cursist uitgebreid kennis met alle facetten van het adviesproces.

Klijn: “De huidige vraagstukken in de sportsector vragen naast de reguliere ondersteuning van professionals om een andere aanpak. Een aanpak waarbij het structureel versterken van het bestuurlijk vermogen van een vereniging centraal staat. Dit vraagt om een andere vorm van begeleiding. De verenigingsontwikkelaar begeleidt de bestuurder bij het opzetten van een pad waarin de vereniging keuzes maakt over de eigen rol en de te realiseren doelen. En helpt de bestuurder vervolgens een heldere aanpak te formuleren hoe de vrijwilligers binnen de vereniging samen de doelen kunnen verwezenlijken. Een verenigingsontwikkelaar krijgt een vereniging in beweging, daar ligt zijn of haar kracht.”

De opleidingsdagen staan onder begeleiding van Daniel Klijn, grondlegger van het gedachtengoed Besturen met een Visie. Een wisselende groep experts levert tijdens de opleidingsdagen kennis en inzicht vanuit hun vakgebied. ‘Opleiding voor Verenigingsontwikkeling’ duurt zeven dagen, inclusief een tweedaagse met overnachting. De bijeenkomsten zijn een keer per maand.
Kijk voor meer informatie of aanmelden op de website van onze opleiding: www.besturenmeteenvisie.nl/verenigingsprofessionals