Leerafdeling versterkt vereniging SV Twello

Sport en onderwijs is in Twello al jaren een gouden combinatie. De Omnisportvereniging SV Twello heeft een aantal jaar geleden een leerafdeling opgezet en met succes. Onder begeleiding van Brug8 adviseur Wilco Huisman worden diverse concepten uitgerold binnen de vereniging.

„Door samen te werken met studenten, kan je als verenigingen meer werk verrichten”, vertelt Huisman. „Vaak denken clubs alleen maar aan studenten als er een tevredenheidsonderzoek of ledenenquete moet worden gedaan. Dat werkt heel goed en je kan die resultaten gebruiken bij het maken van beleid. Maar je kan studenten ook op hele andere manieren inzetten.”

Onder leiding van Huisman werkten derdejaars studenten van de Calo Windesheim bij SV Twello aan bedrijfsfitness. „Zij doen het onderzoek, bereiden de plannen voor en ik coach en begeleid”, aldus de Brug8 adviseur. SV Twello had al 180 leden op de fitnessafdeling, maar de gemeente Voorst heeft nu ook de eerste medewerkers op bedrijfsfitness gestuurd bij de sportvereniging. De komende maanden hoopt de club nog meer deelnemers te trekken.

Huisman: „Eerder hebben we gewerkt aan de opdracht over het meten van de inzet van de buurtsportcoach binnen SV Twello. Een vierdejaars Calo student heeft een adviesrapport opgeleverd met daarin de adviesvraag: “Hoe kan SV Twello de inzet en werkwijze van de buurtsportcoach optimaliseren, waardoor de deelname aan de activiteiten stijgt, zodat op langere termijn de sportparticipatie toeneemt”.

Brug8 richt zich als bureau op de takken sport en onderwijs. De koppeling van deze twee sectoren levert volgens het Rotterdamse bedrijf enorm veel kansen op. In de sportsector is Brug8 actief middels trajecten als Besturen met een Visie, Buurthuis van de Toekomst, opleiding voor sportprofessionals, advies en ondersteuning gemeenten en sportbonden. In het onderwijs levert Brug8 trajecten om jongeren te ontwikkelen door ze zelf verantwoordelijk te geven.

Meer over SV Twello is te lezen op: www.svtwello.nl