Wij zijn beweging

Adviseurs van Brug8 roepen niet vanaf de zijlijn, maar staan met hun voeten in de klei. Wij realiseren verandering door aanwezige kwaliteiten te benutten. Wij zetten mensen in hun kracht, op die manier brengen wij organisaties in beweging.

Brug8 gelooft in het laten zien van wat we doen. We kunnen wel zeggen dat we met onze voeten in de klei staan en organisaties in beweging krijgen. Door te laten zien hoe we werken krijgt u een beeld van onze werkwijze. Hieronder staan een aantal van onze succesvolle projecten en trajecten die onze aanpak illustreren.

MODERN BESTUREN

Brug8 heeft een speciaal trainingsprogramma ontwikkeld voor het moderniseren van sportverenigingen. Het programma richt zich op verjonging van besturen en meer diversiteit in verenigingsbesturen. Het programma is geadopteerd door de Academie voor sportkader van NOC*NSF.

Burgerparticipatie: Brede Raad 010

Brug8 heeft in de periode 2017-2019 bij de Brede Raad 010 uit Rotterdam een evaluatie een reorganisatie (op interim basis) uitgevoerd. De Brede Raad 010 is een adviesraad sociaal domein met 45 raadsleden en een professioneel bureau en zorgt ervoor dat de stem van de Rotterdammer wordt gehoord zodat het sociaal beleid (WMO, Jeugdwet en Participatiewet) van de gemeente past bij wat de Rotterdammer nodig heeft.

VERENIGINGSPROFESSIONALS

De opleiding voor verenigingsontwikkeling richt zich op de professionalisering van verenigingsadviseurs. Kennis van de wereld van de sportvereniging en de maatschappelijke context van sport dient de professional te combineren met adviesvaardigheden, interventiekunde en kennis van verandermanagement.

SUCCESVOLLE BEGELEIDING PRIVATISERING WIJKCENTRUM

Brug8 heeft op succesvolle wijze het privatiseringsproces van een wijkcentrum in Schiedam begeleid.

BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST | DEN HAAG

Brug8 is vanaf het begin betrokken bij de oprichting van de Buurthuizen van de Toekomst in Den Haag.

INNOVATIE BIJ DE SPORTVERENIGING

Hoe innoveer je succesvol op een sportvereniging? Hoe ontstaat innovatie en wat kan je ermee doen richting een veranderende toekomst voor clubs?

ANIMATIE BESTUREN MET EEN VISIE

Duizenden bestuurders van sportverenigingen kregen via Veilig Sport Klimaat en diverse gemeenten de laatste jaren al het traject Besturen met een Visie aangeboden. Brug8 ontwikkelde de training waarin bestuurders wordt geleerd wat besturen is, ze plaatsen een stip op de horizon en herkennen rollen binnen de vereniging. Deze animatie laat zien wat Besturen met een Visie inhoudt.

BRUG8 EN ONDERWIJS

Brug8 laat met “Voor en door leerlingen” leerlingen in het middelbaar onderwijs zelf een programma voor buitenschoolse activiteiten ontwikkelen en organiseren. Hierdoor leren leerlingen veel over plannen, samenwerken, onderhandelen, ondernemen, vooruit denken en vooral ook over zichzelf. Deze leerling had geluk en mocht namens de schoolkrant de band Kane interviewen ter promotie van het door leerlingen zelf georganiseerde schoolfeest waar Kane kwam optreden.

WIJ ZIJN BRUG8

Brug8 is een organisatie-adviesbureau. Wij begeleiden op creatieve, efficiënte en betrokken wijze vernieuwings- en veranderingsprocessen in het maatschappelijke domein.

BRUG8 EN CONCEPTONTWIKKELING

Daniel Klijn ontwikkelde een vernieuwend sponsorconcept door een landelijk radio station, goed doel en middelbare school met elkaar te verbinden. Inmiddels hebben verschillende middelbare scholen in Nederland deelgenomen aan de Q Dansmarathon.

GOUD: JIJ KUNT MEER DAN JE DENKT

Brug8 verbindt kennis en ervaring over organisaties, strategie en verandering met de belevingswereld van mensen in de sport. Het kennen van deze mensen, wat sportverenigingen en sportorganisaties bezig houdt en wat ze willen bereiken, maakt goed sportbeleid en succesvolle ondersteuning van sportverenigingen mogelijk.

Bij beleidsmakers van ministeries en gemeenten ontstond rond 2010 het besef dat kwaliteiten en waarden van sport maatschappelijk veel beter benut kunnen worden: “Sport als middel”. Denk hierbij aan het beter benutten van maatschappelijke accommodaties, stimuleren van gezondheid en aanpak van gedragsproblemen bij jongeren.

BRUG8 DAGVOORZITTERS: DANIEL KLIJN EN ROBBERT DE LEEUW

Brug8 wordt met grote regelmaat gevraagd voor sportcongressen om inspiratiesessies te geven over Besturen met een visie of de Open Club. Daarnaast worden Daniel Klijn en Robbert de Leeuw diverse van bonden als dagvoorzitter. Bijvoorbeeld bij de KNZB, KNKV, Badmintonbond en het Nationaal congres voor Sportbestuurders.

MANDELA EN SPORTBESTUURDERS

In 2013 ging de film Mandela The Long Walk to Freedom in première in Nederland. Daniel Klijn organiseerde 15 exclusieve voorpremières voor bestuurders van sportverenigingen in het hele land. Door samen te werken met bonden en steden konden deze vrijwilligers gratis naar de film. Het leiderschap van Nelson Mandela staat in Besturen met een visie centraal.

BRUG8 PROMO

“Zonder ambitie geen inspiratie. Zonder inspiratie geen beweging. Zonder beweging geen verandering. Zonder verandering geen verbetering Zonder verbetering geen groei. Zonder groei geen toekomst. Zonder toekomst geen vandaag: Brug8.”