Hogere ideële doelen

Wat is het werkelijke doel van een organisatie? Een zo gunstig mogelijke verhouding tussen inkomsten en uitgaven bereiken? Of is dat slechts een middel op weg naar hogere doelen? Zoals op diverse manieren uiteindelijk positief bijdragen aan gezondheid en welzijn van mensen?

Ontspanning en Besluitvorming

Gevoel aan Ratio Verbinden

Bestuurders gaan soms voorbij aan eigen gezondheid en welzijn. Het proces van besturen wordt vaak meer ervaren als overleven dan als creeren. Door gevoel een duidelijkere plaats te geven in het komen tot besluiten, kan veel meer ontspanning worden bereikt.

Voorkomen van groupthink en schade

Meer ontspannen bestuurders nemen betere besluiten. Het maakt het makkelijker om verschillende gezichtspunten te verkennen, inclusief daarin eventueel kritisch naar elkaar durven zijn.

Individueel en Collectief

Omgaan met onzekerheden

Wanneer individuen zich meer op hun gemak voelen bij elkaar, profiteert het gehele collectief daarvan. Vooral wanneer het in het proces van besturen wordt geaccepteerd dat er een ook fase kan en mag zijn van ‘niet weten’.