Thuis op de club

Verenigingen zijn niet alleen een plek waar mensen samen sporten, maar ook dé plaats in de wijk waar mensen elkaar ontmoeten. Het is voor verenigingen dan ook van groot belang om in te zetten op een klimaat waar men zich thuis voelt. Het traject ‘Thuis op de club’ biedt bestuurders handvatten om actief op thuisgevoel te sturen.

Thuis is geen plek, het is een gevoel. Een gevoel dat mensen zichzelf kunnen zijn en kunnen ontplooien, een gevoel dat bijdraagt aan een optimaal verenigings- en sportklimaat. Dit gevoel wordt beïnvloed door een aantal aspecten binnen de vereniging. Deze aspecten zijn soms lastig te veranderen, het raakt de ziel van de vereniging.

Het traject ‘Thuis op de club’ biedt bestuurders handvatten om actief op thuisgevoel te sturen. Om het gevoel op de club te beïnvloeden wordt gekeken naar de heersende cultuur: Hoe gaan mensen met elkaar om? Wat is hier normaal? En naar de gewenste cultuur: Hoe wil men het hebben? Wanneer voelen leden zich thuis? Actief het gesprek aangaan met leden biedt bestuurders aanknopingspunten om op te sturen.

Cultuurverandering is niet eenvoudig. Deelnemers leren hoe zij hier sturing aan kunnen geven. Iedere vereniging is anders, daarom staat de specifieke casuïstiek van hun vereniging centraal. Deelnemers gaan direct aan de slag met de cultuur van hun eigen vereniging, zodat deze voor iedereen gaat voelen als tweede thuis.

Het Traject Thuis op de Club

Thuis op de club is speciaal ontwikkeld voor bestuurders en belangrijke vrijwilligers van sportverenigingen. Het traject biedt deelnemers inzichten en werkwijzen om het thuisgevoel op hun club actief te beïnvloeden. Door theorie over cultuurverandering te koppelen aan de eigen praktijk krijgen zij hiervoor handvatten. De uitwisseling van eigen ervaring en het met elkaar nadenken hierover geeft richting aan oplossingen. Oplossingen die werken. Deelnemers die mee hebben gedaan zijn in staat de sfeer op de club te beïnvloeden. Hun verenigingen worden gezelliger en de leden meer betrokken.

Het traject is opgebouwd uit twee bijeenkomsten en een verenigingsavond. Deelnemers van 3-5 verenigingen komen 2 avonden bij elkaar om onder begeleiding van een deskundig adviseur te werken aan cultuurverandering op de club. Tijdens een verenigingsavond wordt met een betrokken groep leden op clubniveau nagedacht over het thuisgevoel.

De deelnemers ontvangen een link naar een online vragenlijst over thuisgevoel op de club, deze enquête zetten zij uit onder hun leden. De resultaten bieden aanknopingspunten om tijdens het traject op voort te bouwen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brug8 via info@brug8.nl of 010-8467897