Maatschappelijk en sociaal domein

Veel gemeenten dragen morele of financiële verantwoordelijkheid voor de accommodaties van een breed scala aan organisaties in het maatschappelijke domein. Te denken valt aan sportverenigingen, buurthuizen, onderwijsinstellingen, dagbesteding voor ouderen, buitenschoolse opvang. Door de crisis onderzoeken veel gemeenten hoe ze financiële besparingen kunnen realiseren door accommodaties effectiever te benutten.

Gemeente Den Haag bedacht het Buurthuis van de Toekomst. Een subsidieregeling stelde verenigingen in staat hun accommodaties te verbeteren. Voorwaarde was dat zij hun accommodatie zouden omvormen naar een Buurthuis van de Toekomst.

Brug8 heeft gemeente Den Haag, verenigingen en andere stakeholders begeleid bij het proces om diverse brede activiteiten in het maatschappelijk domein te huisvesten in een Buurthuis van de Toekomst.

De producten en diensten betroffen het leveren van de algemene procesbegeleider, het organiseren van inspiratiesessies en het verzorgen van trajecten aan verenigingen om te onderzoeken of een ontwikkeling aansluit bij ambitie en cultuur van de vereniging.

Brug8 heeft samen met de gemeente Den Haag inmiddels meer dan 25 Buurthuizen van de Toekomst gerealiseerd. De betreffende verenigingen hebben meer leden in de wijk en hebben een duidelijk visie over wat zij voor de wijk willen en kunnen betekenen. Daarnaast is de samenwerking in de wijk tussen verschillende partijen verbeterd.

Sport

Brug8 verbindt kennis en ervaring over organisaties, strategie en verandering met de belevingswereld van mensen in de sport. Het kennen van deze mensen, wat sportverenigingen en sportorganisaties bezig houdt en wat ze willen bereiken, maakt goed sportbeleid en succesvolle ondersteuning van sportverenigingen mogelijk.

Bij beleidsmakers van ministeries en gemeenten ontstond rond 2010 het besef dat kwaliteiten en waarden van sport maatschappelijk veel beter benut kunnen worden: “Sport als middel”. Denk hierbij aan het beter benutten van maatschappelijke accommodaties, stimuleren van gezondheid en aanpak van gedragsproblemen bij jongeren.

Tegelijkertijd heeft de normale sportvereniging en sportbond anno 2010 het zwaar. De meeste bestuurders slagen er niet in een antwoord te vinden op teruglopende ledenaantallen, onvoldoende vrijwilligers en financiële problematiek rond bijvoorbeeld de sportaccommodatie.

Brug8 biedt diverse producten en diensten aan die sportbestuurders ondersteunen bij het besturen van de club. Daarnaast richt Brug8 zich op het professionaliseren van medewerkers die werkzaam zijn in de sportsector.

Het gedachtegoed over hoe je sterke sportverenigingen kunt creëren is omhelsd door onze partners in de sport. In samenwerking met ruim 20 gemeenten en meer dan 30 sportbonden werkt Brug8 door heel Nederland aan de versterking van sportverenigingen en het maken van succesvol gemeentelijk sportbeleid.

Onderwijs – “Voor en door leerlingen”

Onderwijspedagogen constateren dat de ontwikkeling van jongeren in versnelling raakt als zij zelf verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leren. Scholen zoeken naar manieren om deze kracht bij hun leerlingen beter te benutten. Het bedrijfsleven en de Nederlandse economie zullen in de toekomst floreren als jongeren vroegtijdig leren en ervaren wat ondernemerschap inhoudt.

Brug8 laat met “Voor en door leerlingen” leerlingen in het middelbaar onderwijs zelf een programma voor buitenschoolse activiteiten ontwikkelen en organiseren. Hierdoor leren leerlingen veel over plannen, samenwerken, onderhandelen, ondernemen, vooruit denken en vooral ook over zichzelf.  Het gaat om verantwoordelijkheid geven aan het eigen leren binnen een stimulerende, betrokken en veilige omgeving. Vanuit daar kunnen jongeren groeien.

Rand voorwaardelijk aan ”Voor en door leerlingen” is dat de school daadwerkelijk een evenement wil organiseren. Dit kan een sport, cultureel of feestelijk evenement zijn.

Een adviseur van Brug8 begeleidt samen met docenten een groep leerlingen die de volledige organisatie voor haar rekening neemt. Vooraf worden leerlingen door Brug8 getraind in benodigde vaardigheden en algemene kennis over evenementenorganisatie.

Op deze wijze heeft het Coenecoop College te Waddinxveen haar lustrumweek georganiseerd en opgeluisterd met een optreden van Kane (het enige optreden dat Kane ooit op een school heeft gegeven).

Belangrijk neveneffect is dat leerlingen gemotiveerder raken, dat leerprestaties toenemen en dat er een saamhorigheidsgevoel ontstaat. Het leren van elkaar en gezamenlijk beleven van iets moois zorgt voor kritische leerervaringen die bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van leerlingen. De ervaring leert dat er mooiere en creatievere activiteiten tot stand komen door de bevlogenheid die de werkwijze oproept bij zowel leerling als docenten.

Het gedachtegoed over hoe je sterke sportverenigingen kunt creëren is omhelsd door onze partners in de sport. In samenwerking met ruim 20 gemeenten en meer dan 30 sportbonden werkt Brug8 door heel Nederland aan de versterking van sportverenigingen en het maken van succesvol gemeentelijk sportbeleid.