Maak het verschil….stap voor stap….

Vereningingsbestuurders worstelen met de vraag hoe zij hun (bestuurlijk) kader kunnen verjongen en kunnen aanvullen. Veel jongeren weten echter niet wat het besturen van een vereniging precies inhoudt. Tijdens ‘modern besturen’ gaan we op een 2019 manier op zoek naar de manier waarop de sport zich het beste kan organiseren en hoe jongeren daar iets in kunnen betekenen.

Transitie in de sport

De wereld verandert snel

Door veranderingen in de maatschappij en de opkomst van nieuwe generaties wordt het besturen van een sportvereniging steeds lastiger. Modernisering van sportorganisaties is noodzakelijk. Moderne bestuurders zijn de verbinder in de gemeente tussen de sportvereniging, onderwijs en welzijn. De rol van jongeren, de toekomstige leiders van de sport, is daarin cruciaal.

De nieuwe generatie aan zet

Hoe bouw je als jongere bestaansrecht op voor jouw generatie in een snel veranderende wereld? Geleerd wordt hoe jongeren vanuit hun kracht de sport in Nederland kunnen versterken en hun omgeving in positieve zin kunnen veranderen. Niet alleen de nieuwe generatie topsporters, maar ook de toekomstige topleiders bepalen of wij de komende decennia nog meedoen om de medailles.

Beweging bij jongeren en verenigingen

Uitdagen en uitgedaagd worden

Jongeren worden uitgedaagd om zichzelf actief te ontwikkelen binnen een veilige en dynamische leeromgeving. Samen met andere jongeren wordt gewerkt aan bestaande vraagstukken in de sport. Zo leren jongeren oplossingsgericht denken over bestaande uitdagingen in de sport. Door jongeren binnen hun vereniging in beweging te laten komen vernieuwingen in de sportverenigingen vanzelf.