Visieavond

Een visieavond is een avond op de club waarbij er gebrainstormd wordt over de toekomst van de vereniging. Met behulp van associatieplaatjes ontwikkelen ze een gezamenlijke toekomstvisie. Zo’n avond kan het bestuur veel opleveren: het bestuur krijgt veel informatie over het beeld dat leden hebben bij de vereniging, daarnaast wordt veel betrokkenheid gecreëerd bij deze leden door ze actief bij het bepalen van de visie te betrekken. Aan het eind van de avond is een gezamenlijke toekomstvisie bepaald met daarbij de belangrijkste actiepunten die nodig zijn om deze visie te realiseren. Daarbij hebben bestuurders een beeld gekregen van de leden die zij hier mogelijk bij kunnen betrekken. Door een visieavond ontstaat er vaak draagvlak voor het beleid en werkzaamheden dat het bestuur uitvoert.

De visieavond vindt plaats op de vereniging met een gemengde samenstelling van leden, vrijwilligers, ouders en bestuursleden. Op deze avond wordt er gesproken over de toekomst van de vereniging en waar iedereen graag naar toe wilt met de vereniging; en uiteindelijk op welke manier dat te bereiken is.

Voor meer informatie over inspiratiesessies en workshops kunt u contact opnemen met info@brug8.nl of 010-8467897.