Besturen met een visie

Onvoldoende vrijwilligers, terugloop in ledental, onvoldoende financiële middelen, agressie langs de lijn, gebrek aan structuur, geen opvolging, verlies van privéleven. Het zijn enkele voorbeelden van vraagstukken waar verenigingsbestuurders mee worstelen en waar u wellicht ook tegenaan loopt.

Besturen met een visie richt zich op de groei en ontwikkeling van amateursportverenigingen. De grondgedachte van Besturen met een visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen ze sterkere en leukere verenigingen creëren. Professionele ontwikkeling en groei van bestuurders leidt tot krachtigere verenigingen. Besturen betekent richting geven aan de vereniging, een koers uitzetten en op basis van deze koers beslissingen nemen om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij een vooraf bepaalde stip op de horizon te komen. Dit klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk lastig zijn.

Het traject Besturen met een visie

Voor veel mensen is het niet duidelijk wat besturen van een sportvereniging nu eigenlijk inhoudt. Het traject Besturen met een visie biedt bestuurders inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk krijgen bestuurders bruikbare handvatten. Het uitwisselen van eigen ervaringen en deze tevens met medebestuurders delen, geeft richting aan oplossingen.

Besturen met een visie opgebouwd uit vijf bijeenkomsten van drie uur. Hierin volgen we het hiernaast aangegeven beleidsproces.
Het traject duurt in totaal 4-6 maanden. Besturen met een visie heeft het meeste effect als er 3-5 verenigingen deelnemen, waarbij elke vereniging vertegenwoordigd is door minstens twee bestuurders. Tijdens het traject creëren de deelnemers een goed onderbouwde visie voor hun vereniging. Vervolgens benoemen ze de belangrijke thema’s die opgepakt moeten worden om dit perspectief waar te maken. Daarnaast ontwikkelen de bestuurders handvatten hoe dat te doen in de praktijk.

Besturen met een visie wordt veelal via sportservicepunten, gemeenten of bonden aangeboden aan verenigingen. Het is inmiddels een beproefd concept en binnen diverse gemeenten en bonden onderdeel van het dienstverleningsaanbod. Het traject Besturen met een visie kan ook op maat worden ontwikkeld.

Het boek Besturen met een visie

Het boek `Besturen met een visie` helpt bestuurders en sportprofessionals om zichzelf en hun verenigingen verder te ontwikkelen. De grondgedachte van Besturen met een visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen, sportverenigingen als vanzelf beter gaan functioneren.

Het boek is tot stand gekomen op basis van jarenlange ervaringen bij honderden sportverenigingen in Nederland. De auteur Daniel Klijn leidt de lezer op toegankelijke en energieke wijze langs veelvoorkomende thema’s die spelen bij verenigingen. De oplossingen die hij aandraagt zijn logisch, hanteerbaar en goed toe te passen bij de ontwikkeling van uw sportclub.

Bestellen? Het boek is te verkrijgen via bol.com.

Meer informatie en interesse

Het traject Besturen met een visie wordt opgesteld in samenspraak met de bond, gemeente of lokaal servicepunt. Als zij Besturen met een visie nog niet in hun ondersteuningsaanbod hebben opgenomen, kunt u uw contactpersoon bij de bond, gemeente of servicepunt attenderen op Besturen met een visie. Via het programma “Naar een veiliger sportklimaat” wordt via bonden een versnelde cursus Besturen met een visie aangeboden.

Voor meer informatie kunt u terecht via info@brug8.nl of 010-8467897.